Apkope

Uzņēmuma darbinieki  strādā  gan ar jau esošajām apkures, ūdens un  kanalizācijas, gāzes, ventilācijas un dzesēšanas sistēmu  iekārtām, kā arī ar jaunizbūvētajām. Mūsu uzņēmums nodrošina tehnisko apkopi visām pie mums iegādātajām iekārtām un materiāliem.
 
Slēdzam  montāžas un apkalpošanas līgumus gan ar fiziskām, gan juridiskām personām par inženierkomunikāciju sistēmu izbūvēm un  tehniskajām apkopēm. Veicam gāzes saimniecības darbus ar tiesībām vadīt (izpildīt) gāzbīstamos darbus.
 
Mūsu uzņēmuma klientiem tiek nodrošināta individuāla pieeja un kvalitatīvs serviss, ko spējam nodrošināt 24 stundas diennaktī.